13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน)

 

  • งานป้องกันปราบปราม

  • งานอำนวยการ

  • งานสืบสวน

  • งานสอบสวน

  • งานจราจร

ดาวน์โหลด คู่มือการปฏิบัตงานต่างๆ ปรับปรุง(ล่าสุด)

โดยกองแผนและอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

***(ทุกหน่วยงานใส่ลิงก์ไฟล์ที่ต้องดาวน์โหลดเกี่ยวกับคู่มือ)***